EQUIP

LLUIS ANDREU SUBIRATS

Fundador

JAUME ANDREU COLL

Director General

LLUIS ANDREU COLL

Director de Producció

PEDRO DÍAZ LÓPEZ

Director Comercial

PILAR GARCÍA

Dep. de Comptabilitat i Qualitat

SUSANA CASADEVALL

Dep. d’Administració

EVA RODRIGUEZ

Cap d’equip Dep. de Plegat

JORDI ASTASIO

Cap d’equip Dep. de Impressió